Conceder a licenza para executar as obras de rehabilitación,mobiliario e vías municipais

 

Contamos con varias licencias  de actuación con el ayuntamiento de Santiago de Compostela,como son las siguientes:

LIC/1308/2015.- Conceder a licenza para a instalación dunha grúa torre desmontable en Praza Belvís.
LIC/126/2015.- COMUNIDADE DE PROPIETARIOS.- Conceder a licenza para executar as obras de rehabilitación para adecuación funcional en materia de accesibilidade en rúa Ramón
Cabanillas (de), 17-19.
LIC/1308/2015- Mobilidade relativa á solicitude de licenza para a instalación dunha grúa torre desmontable en praza Belvís (de), 5.

Mobilidade relativa á desconsignación e pagamento das cantidades relativas ás parcelas
148-5 e 148-6 do proxecto técnico de expropiación para a execución do Xardín Botánico.

Etc. Más información

 

Solicitar información